CCAR-66R3《民用航空器维修人员执照管理规则》颁布,自2020年7月1日起施行
来源:飞行标准司

   CCAR-66R3《民用航空器维修人员执照管理规则》已由中华人民共和国交通运输部颁布,自2020年7月1日起施行。

                                                                                                                      飞行标准司

                                                                                                                      2020年6月5日

附件:                         

CCAR-66R3《民用航空器维修人员执照管理规则》.pdf